Vauriokuvaus Copart

VAURIOKUVAUS

Ajoneuvosta tehty suppea vauriokuvaus kertoo vain ajoneuvossa havaitut pääasialliset vauriot. Ostajan pitää ottaa huomioon, että vauriokuvauksessa mainittujen vaurioiden lisäksi ajoneuvossa voi olla myös muita vaurioita. Asiakkaan tulee tarkastaa ajoneuvo mahdollisimman huolellisesti ennen kaupantekoa. Kehoitamme ostajaa välttämään ostopäätöksen tekoa ainoastaan valokuvien perusteella.

ETUPÄÄ

Tuote on vaurioitunut etuosastaan. Tuotteessa voi olla vaurioita myös muualla. Ostajan on otettava huomioon törmäyksen aiheuttamien näkyvien vaurioiden lisäksi mahdolliset vauriot runkorakenteissa, sisäosissa, akselistossa, moottorissa, voimansiirrossa sekä turvalaitteissa. Ostajan on tarkastettava erityisesti moottori ja voimansiirto, sekä niiden kiinnitykset huolellisesti. Suosittelemme tuotteen täydellistä huoltamista sekä mm. jakohihnan ja sen kiristysosien uusimista ennen käynnistämistä ja käyttöönottoa, koska ne ovat saattaneet joutua normaalia kovemmalle rasitukselle tuotteen vaurioituessa.

PALOVAURIO

Tuote on palanut kokonaan tai osittain. Tuotteessa voi olla myös muita vaurioita, esim. törmäys. Ostajan on otettava huomioon että tuotteen palaminen on saattanut vaurioittaa myös muita osia kuin mitkä ovat palaneet. Palaminen on saattanut aiheuttaa oikosulkuja ja olla siten vahingollinen sähkö- ja elektroniikkaosille. Palaminen on saattanut myös heikentää korirakenteita. Myös palon sammuttaminen on saattanut lisätä vaurioita.

UPONNUT

Tuote on ollut upoksissa veden alla. Ostajan on huomioitava mahdolliset kosteuden ja veden aiheuttamat vauriot sähkölaitteissa, sisäosissa tuotetta, sekä mekaanisissa laitteissa. Ennen käynnistämistä ja käyttöönottoa tuote on tutkittava hyvin sekä poistettava vesi, kosteus, lika sekä roskat, etteivät ne aiheuta lisävaurioita. Tuote on saattanut myös jäätyä vahingon jälkeen.

VASEN SIVU

Tuote on vaurioitunut kuljettajan paikalta katsottuna vasemmasta sivusta. Tuotteessa voi olla vaurioita myös muualla. Ostajan on otettava huomioon törmäyksen aiheuttamien näkyvien vaurioiden lisäksi mahdolliset vauriot runkorakenteissa, sisäosissa, akselistossa, moottorissa, voimansiirrossa sekä turvalaitteissa.

OIKEA SIVU

Tuote on vaurioitunut kuljettajan paikalta katsottuna oikeasta sivusta. Tuotteessa voi olla vaurioita myös muualla. Ostajan on otettava huomioon törmäyksen aiheuttamien näkyvien vaurioiden lisäksi mahdolliset vauriot runkorakenteissa, sisäosissa, akselistossa, moottorissa, voimansiirrossa sekä turvalaitteissa.

TAKAPÄÄ

Tuote on vaurioitunut takaosastaan. Tuotteessa voi olla vaurioita myös muualla. Ostajan on otettava huomioon törmäyksen aiheuttamien näkyvien vaurioiden lisäksi mahdolliset vauriot runkorakenteissa, sisäosissa, akselistossa, moottorissa, voimansiirrossa sekä turvalaitteissa.

VARKAUS

Tuote on varastettu ja ollut mahdollisesti varkaiden käytössä. Ostajan huomioitava että tuotetta on saatettu kohdella ja käyttää tavanomaista rajummin. Tuotteessa saattaa olla normaalista poikkeavaa kulumista sekä väärinkäytöistä aiheutuvia vaurioita. Tuotteen tekniikassa saattaa olla vaurioita tai piilovaurioita mahdollisesta rajusta kohtelusta johtuen. Ennen käynnistämistä ja käyttöönottoa tuote on tutkittava hyvin ja ehkäistävä siten lisävaurioiden syntyminen. Suosittelemme tuotteen täydellistä huoltamista sekä mm. jakohihnan ja sen kiristysosien uusimista ennen käynnistämistä ja käyttöönottoa, koska ne ovat saattaneet joutua normaalia kovemmalle rasitukselle tuotteen vaurioituessa.

ILKIVALTA

Tuote on ollut ilkivallan kohteena. Kaikki tuotteen vauriot eivät välttämättä ole näkyvissä tai tiedossa. Ostajan huomioitava että tuotetta on saatettu kohdella ja käyttää tavanomaista rajummin. Tuotteessa saattaa olla normaalista poikkeavaa kulumista sekä väärinkäytöistä aiheutuvia vaurioita. Tuotteen tekniikassa saattaa olla vaurioita tai piilovaurioita mahdollisesta rajusta kohtelusta johtuen. Ennen käynnistämistä ja käyttöönottoa tuote on tutkittava hyvin ja ehkäistävä siten lisävaurioiden syntyminen. Suosittelemme tuotteen täydellistä huoltamista sekä mm. jakohihnan ja sen kiristysosien uusimista ennen käynnistämistä ja käyttöönottoa, koska ne ovat saattaneet joutua normaalia kovemmalle rasitukselle tuotteen vaurioituessa.

YMPÄRIVAURIOITUNUT

Tuote on vaurioitunut useasta eri kohdasta. Ostajan on otettava huomioon törmäyksen aiheuttamien näkyvien vaurioiden lisäksi mahdolliset vauriot runkorakenteissa, sisäosissa, akselistossa, moottorissa, voimansiirrossa sekä turvalaitteissa.

KAATUNUT

Tuote on kaatunut. Ostajan on otettava huomioon törmäyksen aiheuttamien näkyvien vaurioiden lisäksi mahdolliset vauriot runkorakenteissa, sisäosissa, akselistossa, moottorissa, voimansiirrossa sekä turvalaitteissa. Moottori on saattanut vaurioitua käydessään ajoneuvon ollessa vielä kyljellään tai katollaan. Ennen käynnistämistä ja käyttöönottoa tuote on tutkittava hyvin ja ehkäistävä siten lisävaurioiden syntyminen. Esim. mäntien päälle on saattanut jäädä kaatumisesta johtuen vielä öljyä, joka on poistettava ennen käynnistämistä. Suosittelemme tuotteen täydellistä huoltamista sekä mm. jakohihnan ja sen kiristysosien uusimista ennen käynnistämistä ja käyttöönottoa, koska ne ovat saattaneet joutua normaalia kovemmalle rasitukselle tuotteen vaurioituessa.

ALUSTA

Tuote on vaurioitunut alustastaan. Ostajan on otettava huomioon törmäyksen aiheuttamien näkyvien vaurioiden lisäksi mahdolliset vauriot runkorakenteissa, sisäosissa, akselistossa, moottorissa, voimansiirrossa sekä turvalaitteissa. Ennen käynnistämistä ja käyttöönottoa tuote on tutkittava hyvin ja ehkäistävä siten lisävaurioiden syntyminen. Esimerkiksi moottorin öljypohja, jarruputket ja – letkut on tarkastettava erityisen huolellisesti.

V.ETUKULMA

Tuote on vaurioitunut kuljettajan paikalta katsottuna vasemmasta etukulmastaan. Tuotteessa voi olla vaurioita myös muualla. Ostajan on otettava huomioon törmäyksen aiheuttamien näkyvien vaurioiden lisäksi mahdolliset vauriot runkorakenteissa, sisäosissa, akselistossa, moottorissa, voimansiirrossa sekä turvalaitteissa. Ostajan on tarkastettava erityisesti moottori ja voimansiirto, sekä niiden kiinnitykset huolellisesti. Suosittelemme tuotteen täydellistä huoltamista sekä mm. jakohihnan ja sen kiristysosien uusimista ennen käynnistämistä ja käyttöönottoa, koska ne ovat saattaneet joutua normaalia kovemmalle rasitukselle tuotteen vaurioituessa.

O.ETUKULMA

Tuote on vaurioitunut kuljettajan paikalta katsottuna oikeasta etukulmastaan. Tuotteessa voi olla vaurioita myös muualla. Ostajan on otettava huomioon törmäyksen aiheuttamien näkyvien vaurioiden lisäksi mahdolliset vauriot runkorakenteissa, sisäosissa, akselistossa, moottorissa, voimansiirrossa sekä turvalaitteissa. Ostajan on tarkastettava erityisesti moottori ja voimansiirto, sekä niiden kiinnitykset huolellisesti. Suosittelemme tuotteen täydellistä huoltamista sekä mm. jakohihnan ja sen kiristysosien uusimista ennen käynnistämistä ja käyttöönottoa, koska ne ovat saattaneet joutua normaalia kovemmalle rasitukselle tuotteen vaurioituessa.

V.TAKAKULMA

Tuote on vaurioitunut kuljettajan paikalta katsottuna vasemmasta takakulmastaan. Tuotteessa voi olla vaurioita myös muualla. Ostajan on otettava huomioon törmäyksen aiheuttamien näkyvien vaurioiden lisäksi mahdolliset vauriot runkorakenteissa, sisäosissa, akselistossa, moottorissa, voimansiirrossa sekä turvalaitteissa.

O.TAKAKULMA

Tuote on vaurioitunut kuljettajan paikalta katsottuna oikeasta takakulmastaan. Tuotteessa voi olla vaurioita myös muualla. Ostajan on otettava huomioon törmäyksen aiheuttamien näkyvien vaurioiden lisäksi mahdolliset vauriot runkorakenteissa, sisäosissa, akselistossa, moottorissa, voimansiirrossa sekä turvalaitteissa.

YLÄOSA

Tuote on vaurioitunut yläosastaan. Tuotteessa voi olla vaurioita myös muualla. Ostajan on otettava huomioon törmäyksen

aiheuttamien näkyvien vaurioiden lisäksi mahdolliset vauriot runkorakenteissa, sisäosissa sekä turvalaitteissa.

HIRVIVAHINKO

Tuotteella on törmätty hirveen tai muuhun eläimeen. Ostajan on otettava huomioon, että näkyvien vaurioiden lisäksi tuotteessa saattaa olla vaurioita sisäosissa, turvalaitteissa sekä sähkölaitteissa, eläimen tai veden ja kosteuden aiheuttamana.

SISÄPALO

Tuote on palanut sisäosiltaan kokonaan tai osittain. Ostajan on otettava huomioon että tuotteen palaminen on saattanut vaurioittaa myös muita osia kuin mitkä ovat palaneet. Palaminen on saattanut aiheuttaa oikosulkuja ja olla siten vahingollinen turvalaitteille sekä sähkö- ja elektroniikkaosille. Palaminen on saattanut myös heikentää korirakenteita. Myös palon sammuttaminen on saattanut lisätä vaurioita.

MOOTTORIPALO

Tuotteen moottoritila on palanut kokonaan tai osittain. Erityisesti moottori ja voimansiirto ovat saattaneet kärsiä vaurioita palossa. Ostajan on otettava huomioon että tuotteen palaminen on saattanut vaurioittaa myös muita osia kuin mitkä ovat palaneet. Palaminen on saattanut aiheuttaa oikosulkuja ja olla siten vahingollinen sähkö- ja elektroniikkaosille. Palaminen on saattanut myös heikentää korirakenteita. Myös palon sammuttaminen on saattanut lisätä vaurioita.

SÄHKÖPALO

Tuotteessa on palovaurio sähkölaitteissa ja/tai johtosarjoissa. Ostajan on otettava huomioon että tuotteen palaminen on saattanut vaurioittaa myös muita osia kuin mitkä ovat palaneet. Palaminen on saattanut aiheuttaa oikosulkuja ja olla siten vahingollinen sähkö- ja elektroniikkaosille. Palaminen on saattanut myös heikentää korirakenteita. Myös palon sammuttaminen on saattanut lisätä vaurioita