Tuotteen käyttöönotto Copart

Korjaaminen

Vaurioajoneuvon korjaaminen on aina yksilöllinen prosessi. Siihen vaikuttaa muun muassa ajoneuvon ikä, tekniset rakenteet, vaurioiden laajuus ja sijainti sekä valmistajan kyseistä korjausta koskeva ohjeistus sekä tieliikennelainsäädäntö.

Lievimmissä vaurioissa (korjattavaksi myytävät) vaadittava korjaus voi olla vain esimerkiksi maalausta tai helposti kiinnitettävien osien vaihtoa. Silloin korjaukselle ei välttämättä ole erityisiä vaatimuksia ja jokainen voi tehdä sen parhaaksi katsomallaan tavalla.

Yhteistä jokaiselle ehdolliselle korjaukselle on, että se on tehtävä maahantuojan tai ajoneuvon merkin ohjeistuksen mukaisesti ja hyväksyttäviä työmenetelmiä käyttäen. Korjaus on syytä dokumentoida mahdollisimman hyvin, jotta katsastusviranomaiselle ja mahdollisesti myös ajoneuvon tulevalle omistajalle voi osoittaa korjauksen kunnolla tehdyksi. Esimerkiksi korin turvalaitteiden ja -rakenteiden tulee aina korjauksen jälkeen vastata vaurioita edeltänyttä tasoa.

Copartin asettamilla korjausehdoilla varmistetaan, että hyvän korjauskäytännön mukaiset edellytykset täyttyvät ennen ajoneuvon palauttamista tieliikenteeseen.

Katsastaminen

Kaikki Copartin ajoneuvot on poistettu vaurioituneena liikennekäytöstä toistaiseksi. Poikkeuksena ovat purettavaksi myytävät tuotteet, joille on tehty lopullinen liikennekäytöstä poisto, eikä niitä voi enää rekisteröidä liikenteeseen. Korjattavaksi ja ehdollisesti korjattavaksi myytävät tieliikenteeseen tarkoitetut ajoneuvot täytyy aina rekisteröintikatsastaa ennen käyttöönottoa pois lukien erikseen ilmoitetut rekisteröitynä myytävät ajoneuvot.

Rekisteröintikatsastus onnistuu suurimmalla osalla katsastusasemista ja on hinnoiteltu ajoneuvoluokan mukaan. Rekisteröintikatsastus on tavanomaista määräaikaiskatsastusta kattavampi auton tarkastus, jossa kiinnitetään normaalien tarkastuskohteiden lisäksi erityistä huomiota auton lunastukseen johtaneiden vaurioiden korjaukseen.

Katsastusviranomainen voi tapauskohtaisesti vaatia Copartin asettamia myyntiehtoja kattavamman selvityksen korjauksesta, joten dokumentoi vaurioajoneuvon korjaus aina mahdollisimman huolellisesti (esimerkiksi valokuvat ja varaosakuitit). Rekisteröintikatsastukseen tarvitset myös ajoneuvon luovutusasiakirjan, joka sisältää ajoneuvon vauriokuvat.

Ajoneuvon katsastamiseen ja rekisteröintiin liittyvissä asioissa suosittelemme olemaan yhteydessä suoraan katsastuskonttoriin.

Asiapaperit

Ajoneuvon luovutuksen yhteydessä asiakkaalle luovutetaan myös tuotteeseen kuuluvat avaimet sekä mahdolliset huoltodokumentit. Asiakkaan on myös mahdollista rekisteröidä ajoneuvo omiin nimiinsä luovutuksen yhteydessä. Jos asiakas ei rekisteröin ajoneuvoa omiin nimiinsä, saa hän omistajanvaihdokseen vaadittavan tunnisteen, jonka avulla omistajanvaihdos on mahdollista suorittaa joko Traficomin internet-palvelussa tai katsastuskonttorilla 14 päivän kuluessa. Ajoneuvon rekisteröintiin vaadittavat asiakirjat (luovutustodistus ja tunniste) lähetetään kirjeitse ostajan kotiosoitteeseen, jos ostaja tai hänen valtuuttamansa henkilö ei ole itse noutamassa ajoneuvoa tai jos asiakas ei tee omistajanvaihdosta luovutuksen yhteydessä. Muistathan siis ilmoittaa mahdollisesti muuttuneet yhteystietosi asiakaspalveluumme.