Logistiikkapalvelut Copart

Ajoneuvot ja varaosat kotiin toimitettuina 

Copartin koko maan kattava logistiikkaverkosto toimittaa myymämme ajoneuvot ja varaosat edullisesti kotiisi tai esimerkiksi korjaamolle.

 Palvelumme kattaa kaikki ajoneuvolajit*, kuten myös veneet ja raskaan kaluston
kuljetukset. Logistiikkaverkostomme koostuu 20 eri puolilla Suomea sijaitsevista välivarastoista sekä yli 30 yhteistyökumppanista. Renkaiden ja kevyen kaluston kuljetushinnat sekä tiedon yleistä toimitusajasta näet suoraan verkkokaupastamme.

*Kuljetuksen saatavuus vaihtelee ajoneuvolajeittain eri puolille Suomea.


AJONEUVOJEN KULJETUSEHDOT

Näitä kuljetusehtoja sovelletaan Copartin myymien ajoneuvojen kuljetuksissa, jotka suoritetaan erikseen ilmoitetun palvelulupauksen puitteissa. Kuljetuksiin sovelletaan tiekuljetussopimuslakia.

Kuljetussopimus ja sen syntyminen

Kuljetussopimus syntyy kun Copart on vahvistanut kuljetustilauksen. Kuljetussopimus koskee tilauksessa mainittua tavaramäärää ja vahvistettua palvelulupausta.

Toimitusosoite ja tuotteen luovutus

Toimitusosoite vahvistetaan tilauksen yhteydessä.

Perille toimituksissa tuote toimitetaan toimitusosoitteeseen, jossa tilaajan tulee järjestää sovittuna aikana asianmukainen purkupaikka tuotteelle. Tuote luovutetaan ostajan hallintaan purkamalla se kuljetusvälineestä sovitussa toimitusosoitteessa.

Noutotoimituksissa hinta ei sisällä lastauspalvelua tai -maksua. Näistä palveluista tulee sopia varaston kanssa erikseen.

Toimitusaika

Toimitusajat vaihtelevat riippuen tuotteen sijainnista, toimituspaikkakunnasta ja ajoneuvolajista. Arvioitu toimitusaika ilmoitetaan tilauksen yhteydessä ja se lasketaan arkipäivissä.

Toimitusaika luetaan alkavaksi siitä hetkestä, kun toimitusaika ilmoitetaan asiakkaalle edellyttäen että kuljetuspalvelun maksutosite on vastaanotettu Copartilla. Copart pidättää itsellään oikeuden olla luovuttamatta tuotetta, mikäli Copartilla on erääntyneitä saatavia asiakkaalta.

Copart vastaa tavaran viivästymisestä rahdin maksajalle enintään rahdin määrällä edellyttäen, että rahdin maksaja laatii muistutuksen viivästymisestä kohtuullisen ajan kuluessa lähetyksen saapumisesta vastaanottajalle ja osoittaa toteen taloudellisen vahingon tapahtuneen. Rahdinmaksaja on kuitenkin velvollinen maksamaan rahdin Copartille.

Vastaanottajan vastuut

Vastaanottaja on velvollinen tarkastamaan lähetyksen luovutuksen yhteydessä, että toimitus on rahtikirjan/lähetteen mukainen ja vastaa hankittua tuotetta. Ulkoisesti havaittavista vahingoista tai puutteista ja / tai vähentymisistä on tehtävä välittömästi muistutus todisteellisesti rahdinkuljettajalle. Piilevistä ja muista kuljetusvahingoista on huomautettava rahdinkuljettajalle todisteellisesti 7vrk:n kuluessa tavaran luovutuksesta.

Varastolta noutotoimituksissa vastaanottaja vastaa lastauspalvelun järjestämisestä. Nämä järjestelyt eivät kuulu näiden kuljetusehtojen mukaiseen toimintaan.

Muut ehdot

Copartilla on oikeus pidättää lähetys vakuutena sen kuljetustehtävästä tai säilyttämisestä syntyneistä saatavista.

Mikäli toimituksen vastaanottaja ei ole paikalla, eikä häntä tavoiteta annetusta puhelinnumerosta, Copart ei ole velvoitettu toimittamaan tavaraa ja mahdollisesta turhasta kuljetuksesta aiheutuneet kulut voidaan veloittaa asiakkaalta.

Copart ei ole vastuussa tuotteen katoamisesta, lisävahingoittumisesta tai luovutuksen viivästymisestä mikäli osoitetaan, että se on johtunut vastaanottajan virheestä tai olosuhteesta, jota rahdinkuljettaja ei ole voinut välttää ja jonka seurauksia hän ei ole voinut ehkäistä.

Copartilla ei ole edellä mainittua vastuuta, jos vahinko on johtunut Tiekuljetussopimuslain 29§:n mukaisesta kuljetukseen liittyvästä erityisestä vaarasta.

Ylivoimainen este

Sopimusosapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisten velvollisuuksien noudattamisesta ja vahingonkorvausvelvollisuudesta Force Majeure tapauksissa, joita ovat mm. lakko, työsulku, onnettomuudet, viranomaisten toimenpiteet ja muut olosuhteet, joita osapuolet eivät ole voineet välttää ja joiden seurauksia ne eivät ole voineet estää. AVK pyrkii hoitamaan sopimuksessa mainitut palvelut mahdollisimman hyvin myös em. poikkeuksellisissa oloissa.