Kilpailusäännöt – Yleiset Säännöt ja Ehdot

Kilpailusäännöt – Yleiset Säännöt ja Ehdot

(Päivitetty 13. Elokuuta 2019)

1. Järjestäjä

1.1 Kaikkien kilpailujen järjestäjänä toimii Copart Suomi Oy (Y-tunnus 0116163-1), Pieni Teollisuuskatu 7, 02920 Espoo (“Copart”).

 

2. Osallistuminen

2.1 Henkilöt, jotka ovat Suomen kansalaisia sekä yli 18 vuotiaita, voivat osallistua Copartin järjestämiin kilpailuihin. Henkilö voi osallistua vain kerran yhteen kilpailuun. Copartin henkilökunta, yrityksen toimintaan sidoksissa olevat yritykset tai heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua Copartin järjestämiin kilpailuihin, eivätkä myöskään yksittäisen kilpailun yhteistyökumppanit. Kilpailun osallistumisoikeuden määrittely on täysin Copartin päätäntävallassa.

2.2 Kilpailuihin osallistuminen on ilmaista ja kaikkien osallistuneiden henkilöiden tulee hyväksyä nämä kilpailusäännöt.

2.3 Copart ei ota vastuuta henkilön kyvyttömyydestä osallistua kilpailuun.

 

3. Säännöt

3.1 Kilpailun tarkat osallistumissäännöt, päättymispäivät, voittajan/voittajien valinta, voittajien valinnan määrittelytapa sekä kaikki muut säännöt, jotka liittyvät yksittäiseen kilpailuun, ilmoitetaan kilpailun julkaisussa.

 

4. Voittajan valinta

4.1 Voittajan/voittajien valinta suoritetaan kilpailun sääntöjä noudattaneiden osallistujien kesken sattumanvaraisesti. Voittajan valinnan suorittaa Copartin virallinen markkinointiraati.

4.2 Voittajalle ilmoitetaan viiden (5) arkipäivän kuluessa voittajan valinnan suorittamisesta. Voittajalle ilmoitetaan siinä kanavassa, jossa kilpailu on järjestetty. Jos voittaja ei reagoi voittoyhteydenottoon viiden (5) arkipäivän sisällä, Copart valitsee uuden voittajan, jolloin edellinen voittaja ei ole enää oikeutettu palkintoon.

 

5. Palkinnot

5.1 Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi, toiseksi tuotteeksi tai palveluksi.

5.2 Voittajan tulee huolehtia palkinnon mahdollisesta verotuksesta.

5.3 Palkinto toimitetaan voittajalle postitse Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen.

5.4 Mikäli voittajan toimitusosoite on Suomen rajojen ulkopuolella, tulee hänen itse huolehtia palkinnon lunastukseen koituvista kuluista. Palkinto tulee noutaa kolmen (3) kuukauden sisällä voittoilmoituksesta.

5.5 Palkintojen myöntäminen suoritetaan Copartin harkintavallan mukaisesti, jos voittaja on käyttäytynyt sopimattomasti tai epärehellisesti osallistuessaan kilpailuun, Copart voi evätä voittajan oikeuden palkintoon.

 

6. Henkilötietojen suojaus ja Voittajien julkaisu

6.1 Osallistuneiden henkilötietoja käsitellään Tietosuojaseloste-ehtojen mukaisesti.

6.2 Kilpailuun osallistuvat tiedostavat ja hyväksyvät, että Copart voi julkaista heidän sukunimensä ja asuinmaansa, jos he voittavat kilpailun. Copart ei ikinä julkaise voittajan koko nimeä ilman asianomaisen lupaa.     

 

7. Muut ehdot

7.1 Sosiaalisen median kanavat, joissa kilpailuja järjestetään, eivät osallistu tai ole mitenkään sidoksissa järjestettäviin kilpailuihin.

7.2 Copart ei ota vastuuta (i) osallistujan (tai potentiaalisen osallistujan) kyvyttömyydestä osallistua kilpailuun, (ii) julkaisuissa esiintyvistä mahdollisista kirjoitusvirheistä tai (iii) mahdollisista haitoista, jotka voivat aiheutua palkinnon käytöstä, voittajan kyvyttömyydestä käyttää tai hyötyä palkinnosta tai mahdollisista vahingoista palkinnossa, jotka voivat aiheutua sen kuljetuksesta.

7.3 Copart pidättää oikeuden kilpailun keskeyttämiseen minä ajankohtana tahansa.

7.4 Näitä sääntöjä ja ehtoja säätää Suomen laki ja kaikki toimet, jotka kohdistuvat näihin sääntöihin ja ehtoihin tulee käräjöidä vain, ja vain ainoastaan, Suomen oikeudessa. Täten kaikki osallistujat sitoutuvat ilmoittamaan, että he kuuluvat näiden tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan.

7.5 Nämä säännöt ja ehdot ovat tehty suomeksi sekä englanniksi, ja vaikka molemmat versiot ovat aitoja, englanninkielisellä versiolla on tulkinnallinen etusija oikeudellisissa toimissa.