TIETOSUOJASELOSTE ASIAKAS- JA YHTEISTYÖKUMPPANIREKISTERILLE

1. Yksityisyytesi suojaaminen

Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneidemme yksityisyydensuoja on meille tärkeää. Autovahinkokeskus Oy ("AVK") sitoutuu suojaamaan yksityisyyttäsi ja noudattamaan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä. AVK käsittelee keräämiään sinua koskevia tietoja tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen periaatteiden mukaisesti.

Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit aina olla yhteydessä AVK:een alta löytyvien yhteystietojen mukaisesti.

2. Rekisterinpitoa koskevat yleiset tiedot

Henkilörekisterin nimi on AVK:n asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteri. Rekisterinpitäjänä toimii Autovahinkokeskus Oy, Pieni teollisuuskatu 7, 02920 Espoo.

Henkilörekisteriä koskevissa asioissa voit olla yhteydessä asiakaspalvelu@avk.fi

3. Tietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksena on sinun tai työnantajasi ja AVK:n välisen asiakas- tai yhteistyökumppanisuhteen ylläpito. Henkilötietojasi käytetään asiakas- tai yhteistyökumppanisuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon, kuten hakujen tallentamiseen tai päivystäjäpalvelun käyttämiseen sekä markkinointiin. Sähköistä suoramarkkinointia lähetetään sinulle yksityishenkilönä vain, mikäli olet antanut tähän suostumuksesi.

Henkilötietojesi käsittelyperusteena on AVK:n oikeutettu etu, joka perustuu AVK:n ja rekisteröidyn väliseen asialliseen yhteyteen ollessasi AVK:n asiakas tai yhteistyökumppani, taikka tämän työntekijä.

4. Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet
 • Rekisteriin kerätyt henkilötiedot ovat pääasiassa suoraan sinun AVK:lle joko suoraan järjestelmän kautta tai AVK:n työntekijälle antamiasi tietoja. Tiettyjä tietoja kerätään myös suoraan järjestelmän käytöstä.

  Tiettyjen tietojen käsittely on asiakas- tai yhteistyökumppanisuhteen hoitamisen edellytys. Ilman kyseisiä tietoja AVK ei voi tarjota kaikkia palveluitaan. Tällaisia tietoja ovat:

  • etunimi
  • sukunimi
  • sähköpostiosoite
  • salasana
  • markkinointilupa, yhteydenotto- sekä tietojenluovutuskiellot tai -suostumukset
  • y-tunnus tai HETU ajoneuvoa ostettaessa
  • Käyttäjän oikeudet järjestelmään
  • Järjestelmän tallentamat palvelun käyttötiedot

  AVK voi kerätä myös muita tietoja, joiden antaminen on tarpeen mutta ei välttämätöntä asiakas- tai yhteistyökumppanisuhteen hoitamiseksi. Tällaisia tietoja ovat:

  • yrityksen nimi
  • y-tunnus
  • postiosoite
  • toimipaikan osoite
  • puhelinnumero

  Rekisteriin kirjataan vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeen yllä kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

5. Evästeet ja niiden käyttö verkkosivuilla

Keräämme tietoa verkkosivustomme käyttötavoista voidaksemme tarjota käyttäjille paremman käyttökokemuksen sekä kehittääksemme sivuston toimivuutta.

Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Evästeiden avulla AVK:

 • Kerää tietoa verkkosivuston käytöstä.
 • Tallentaa tietoa siitä, millä selaimella ja laitteella verkkosivuillamme vieraillaan.
 • Kohdentaa verkkosivujen sisältöä ja mainontaa (Google ja Facebook) aikaisempien vierailujen pohjalta.

Lisätietoa evästeistä ja niiden käytöstä verkkosivuilla löydä Viestintäviraston sivuilta https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvaohjeet/palveluidenturvallinenkaytto/evasteet.html

6. Tietojen luovutukset ja siirrot

AVK ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuolisille ilman, että rekisteröity on hyväksynyt tietojen luovutuksen.

AVK ei lähtökohtaisesti luovuta tai siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle kolmansille osapuolille. Asiakaspalveluviestinnässä, asiakaspalvelu@avk.fi ja reklamaatiot@avk.fi sähköposteissa sekä pikaviestinnässä, tieto voi siirtyä EU:n ulkopuolelle palveluntarjoajan palvelimille. Tietoja voidaan lisäksi siirtää Copart-konsernin sisällä konserniyhtiöiden tarjoamien palveluiden tuottamiseksi.

AVK varmistaa aina siirrettäessä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, että tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle on suoritettu soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

7. Rekisterin suojaaminen ja tietojen käsittelyn periaatteet

AVK noudattaa hyvää tiedonhallintatapaa sekä tietosuojalainsäädännön mukaista huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta, ja pyrkii kaikin kohtuullisin tavoin varmistamaan, ettei sinun yksityisyydensuojaasi loukata missään henkilötietojen käsittelyn vaiheessa.

AVK ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat mahdolliset palveluntarjoajat toteutettavat tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

Henkilötietoihin on pääsy vain niillä erikseen oikeutetuilla työntekijöillä, joiden on työtehtäviensä perusteella tarpeellista käsitellä henkilötietoja. Henkilörekisteri ja siihen tallennetut tiedot on suojattu muun muassa rajatuin käyttöoikeuksin ja salasanoin, jotka ovat ainoastaan kyseisen järjestelmän käyttäjiksi valtuutettujen henkilöiden hallussa.

Tulosteina olevia henkilötietoja säilytetään AVK:n toimitiloissa, jotka on lukittu ja suojattu kulunvalvonnalla.

8. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta. Tietoja päivitetään ja niiden ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Tarkastuksen yhteydessä kaikki käyttämättömät ja vanhentuneet tiedot poistetaan. Tietoja poistetaan myös, mikäli pyydät tietojen poistamista ja sinulla on tähän tietosuojalainsäädäntöön perustuva oikeus.

Tietojen säilytysaika voi vaihdella tietoryhmittäin ja AVK:lla voi olla lainsäädännön perusteella velvollisuus säilyttää joitakin tietoja, mistä johtuen tarkat poistoajat ja poistamiskäytännöt vaihtelevat. Vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot pyritään kuitenkin aina poistamaan ilman aiheetonta viivytystä.

9. Oikeutesi

Sinulla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut sinua koskevat henkilötiedot ja oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua. Sinulla voi myös tietyissä tilanteissa olla oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tai pyytää tietojesi poistamista henkilörekisteristä, niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle tai käsittelyn rajoittamista.

AVK pyrkii aina ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet suoraan kanssasi. Sinulla on kuitenkin oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit ottaa yhteyttä asiakaspalvelu@avk.fi.

Tietosuojaseloste kameravalvontarekisterille
1.    Rekisterinpitoa koskevat yleiset tiedot

Henkilörekisterin nimi on AVK:n kameravalvontarekisteri. Rekisterinpitäjänä toimii Autovahinkokeskus Oy, Pieni teollisuuskatu 7, 02920 Espoo ("AVK").

Yhteyshenkilönä henkilöstörekisteriä koskevissa asioissa toimii asiakaspalvelumme asiakaspalvelu@avk.fi.

2.    Tietojen käyttötarkoitus

AVK käsittelee tallentamiaan kameravalvontatallenteita tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen ehtojen mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • AVK:n henkilökunnan, asiakkaiden ja muiden tiloissa ja AVK:n alueilla oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen;
 • AVK:n ja AVK:n asiakkaiden omaisuuden suojaaminen; sekä
 • tilojen ja alueiden turvallisuutta tai niissä olevaa omaisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen ja selvittäminen.

AVK käsittelee kameravalvontatallenteita AVK:n oikeutetun edun perusteella, joka perustuu AVK:n oikeuteen suojata omaisuuttaan ja varmistaa asiakkaidensa ja henkilökuntansa turvallisuus, sekä ennaltaehkäistä ja tutkia vaaratilanteita, rikoksia ja väärinkäytöksiä.

AVK ilmoittaa kameravalvonnasta kameravalvotuissa tiloissaan ja alueillaan opastein.

3.    Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet

Kameravalvontajärjestelmä pitää sisällään kameravalvonnan piiriin kuuluvissa sisätiloissa ja ulkoalueilla AVK:n tallentavaan valvontajärjestelmään kuuluvien kameroiden tallentamaa kuva-aineistoa.

4.    Tietojen luovutukset ja siirrot

AVK ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuolisille Euroopan unionin ("EU") tai Euroopan talousalueen ("ETA") sisä- tai ulkopuolelle.

Kameratallenteita voidaan kuitenkin luovuttaa kolmansille osapuolille, jos laki tai viranomaismääräys velvoittaa luovuttamaan tietoja.

5.    Rekisterin suojaaminen ja tietojen käsittelyn periaatteet

AVK noudattaa hyvää tiedonhallintatapaa sekä tietosuojalainsäädännön mukaista huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta, ja pyrkii kaikin kohtuullisin tavoin varmistamaan, ettei sinun yksityisyydensuojaasi loukata missään henkilötietojen käsittelyn vaiheessa.

AVK suojaa kameravalvontajärjestelmän sisältämien tallenteiden käsittelyä asianmukaisin teknisin ja organisatorisin suojatoimin, kuten käyttöoikeusrajoituksin ja salasanoin.

6.    Henkilötietojen säilyttäminen

Kameravalvontajärjestelmän tallenteita säilytetään vain niin kauan kuin tallenteita voidaan pitää tarpeellisina kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamiseksi ja tallenteet hävitetään viimeistään vuoden kuluttua tallentamisen päättymisestä. Yksittäisiä tietoja ja tallenteita voidaan kuitenkin säilyttää myös tätä pidempään, mikäli säilyttämiselle on erityinen syy, kuten tarve käyttää tallenteita kanteiden nostamiseksi tai niihin vastaamiseksi.

7.    Oikeutesi

Sinulla on oikeus tarkistaa henkilöstörekisteriin tallennetut sinua koskevat henkilötiedot ja oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua.

AVK pyrkii aina ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet suoraan kanssasi. Sinulla on kuitenkin oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit ottaa yhteyttä asiakaspalvelu@avk.fi.